Tlumočení

Pokud si nejste jistí, jaké tlumočení máte požadovat, kontaktujte nás a my Vám rádi odpovíme. U nás pracuje pouze profesionální tlumočník pro daný jazyk, který si hravě poradí s jakýmkoliv druhem tlumočení.

Rozeznávají se dva základní druhy - Konsekutivní a Simultánní tlumočení, dále lze také využít Soudní tlumočení.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení se využívá hlavně na obchodních jednáních, turistických akcí, při exkurzi výrobního provozu, na školeních, při výslechu svědků na polici a u soudu a podobných příležitostech. Tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k překladu.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení se využívá převážně pro mezinárodní konference, školení pro velký počet účastníků a jiných akcí, kde řečníci hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích, a tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl do svých sluchátek zvolit tlumočení do toho jazyka, který mu nejlépe vyhovuje. Simultánnímu tlumočení za použití tlumočnické techniky se říká tlumočení kabinové.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení se využívá pro účely úřadů, při soudním jednání, sňatku nebo u notáře, kdy je zapotřebí soudně ověřené tlumočení nebo překlad.

Máte zájem o tuto službu?

Máte-li zájem o profesionální tlumočení, kontaktujte nás.

Rychlá poptávka Kontaktovat