Překlady textů

Potřebujete přeložit nějaký text či dokument?

Profesionální překlady textů u nás zpracovává tým profesionálních překladatelů a rodilých mluvčích.

  •  Překlady odborných textů
  •  Překlady textů z oboru ekonomie a informačních technologií
  •  Překlady z oblasti práva a legislativy včetně soudně ověřených překladů
  •  Překlady z oblasti medicíny a farmacie
  •  Překlady dokumentů se zachováním grafické úpravy 1:1 s originálem
  •  Technické překlady včetně návodů a manuálů
  •  Prezentační překlady od webových stránek až po reklamní tiskoviny

Máte zájem o tuto službu?

Máte-li zájem o překlady textů, kontaktujte nás.

Rychlá poptávka Kontaktovat

Běžné překlady

Provádíme překlady krátkých textů, které mají jednoduché formátování a jsou ve formátu doc (MS Word). Za takové texty považujeme převážně jednoduché dopisy nebo studijní abstrakty pro diplomové nebo bakalářské práce.

Ekonomické překlady

Dále realizujeme překlady ekonomických, obchodních a finančních textů.

Překlady 1:1

Výsledný překlad bude plně odpovídat grafickému zpracování s originálem 1:1 a bude uložen v zákazníkem požadovaném formátu.

Právní a soudní překlady

Překlady s právní tématikou, jako jsou například smlouvy, obchodní podmínky atd., jsou překlady, se kterými se setkáváme denně, proto jsou zařazeny do našich překladatelských služeb.

Odborné překlady

Provádíme překlady odborných textů s vysokou odborností. Po celou dobu svého působení se držíme pravidla, že nenabízíme překlady všech oborů. Věnujeme se odbornostem, jejichž odbornou terminologii naši překladatelé 100% zvládnou. Naše překladatelské služby se ponejvíce týkají práva, ekonomie, propagace, techniky a další. Pro ověření, že zvládneme odbornost Vašeho překladu, nás kontaktujte. Lze se domluvit na ukázkovém překladu zdarma, dle kterého se můžete rozhodnout, zda využijete našich služeb. Máme k dispozici odborně zaměřené překladatele.

Technické překlady

Poslední kategorií jsou překlady technické literatury pro stroje, software, IT, elektronická zařízení atd. Soudní překlady jsou překlady s ověřením, které provádí člen Komory soudních tlumočníků a které jsou určeny pro úřední účely. Jedná se obyčejně o rodné listy, úřední výpisy, plné moci, oddací listy, úmrtní listy, technické zprávy, diplomy, certifikáty, smlouvy, smluvní dokumentace, odvolání, zápisy z jednání, čestná prohlášení, žádosti, úřední formuláře apod.